top of page
5cm背囊仔1.jpeg

Fatguys

  • Instagram

「都喺個句啦,容易襯衫呀嘛」
為了不浪費,寵物外出袋製做到與人用的外出袋沒分別,款式亦容易配搭衣着。亦可配搭同系列寵物用背囊仔,享受親子裝的體驗。
所有產品香港製造。

bottom of page